Tokenów będzie można użyć wewnątrz platformy by:

  1. korzystać z wirtualnych przestrzeni Metajar w ramach abonamentu czyli by sprzedawać swoje produkty, pozyskiwać klientów, skalować swój biznes,
  2. uczestniczyć w wirtualnych targach i je tworzyć (jako firma),
  3. uczestniczyć w zamkniętych targach (jako Uczestnik),
  4. móc kupować produkty i usługi znajdujące się w marketplace platformy Metajar.